Inlägg av Admin

Pris utdelas till Lars Edvinsson, vår Svenska forskare av CGRP läkemedlen!

Lars Edvinsson, professor vid Lunds universitet, och Svenska Huvudvärkssällskapets Ordförande tilldelas The Brain Prize för sin forskning om migrän.Tillsammans med tre andra forskare, från Danmark, Storbritannien och USA, får han priset för upptäckten av en central biologisk mekanism som bidrar till att utlösa migrän. Forskningen har bidragit till utvecklingen av helt nya behandlingar.

,

Migrän & Hormoner

Äkta menstruell och menstruationsrelaterad migrän – diagnoskriterier och karakteristika
Äkta menstruell migrän
Migrän utan aura som enbart uppträder på dag 1 ± 2 under menstruationen i minst två av tre menstruationscykler. Första dagen på menstruationen är dag 1 och den föregående dag –1, (dvs det finns ingen dag 0). Inga migränanfall uppträder vid andra tillfällen under menstruationscykeln

Menstruationsrelaterad migrän Migrän utan aura som enbart uppträder på dag 1 ± 2 under menstruationen i minst två av tre menstruationscykler. Ytterligare anfall med migrän med eller utan aura uppträder vid andra tillfällen under menstruationscykeln

Anfallskarakteristika
Vanligen migränanfall utan aurasymtom, som är mer svårbehandlade, har längre anfallsduration och är förknippade med större funktionsnedsättning än andra migränanfall under menstruationscykeln?

 

Källa Läkartidningen 23/2007

 

 

 

Behöver du en Byggherre?

Dags att renovera köket? Ok!

Du ringer  snickaren som du tidigare haft vid renoveringar. Du vet att du kan lita på honom.

När Lasse Snickare kommer berättar du för honom noggrant och ingående hur du vill ha ditt kök. Hur du ser ditt färdiga kök framför dig, hur köket ska bli både funktionellt och vilka material du önskar ska finnas där när det är färdigt.

Lasse Snickare funderar en stund, mäter köket, tittar under diskhon och under spisen och i olika skåp. Och så säger han: Jag anlitar det bästa teamet jag känner till! Jag kan inte ge några garantier att det blir exakt som du önskar men jag ska göra allt jag kan för att vi ska komma så långt som möjligt för att uppnå dina önskemål. Till vår hjälp behöver vi en elektriker, en målare och en rörmokare. Det går åt en hel del material. Det kommer att ta lite tid och din kostnad blir ca 195.000 kr. Jag är din kontaktperson och byggherre under hela resan.

Du är nöjd! Du känner att Lasse Snickare har förstått dina behov och dina önskemål. Du accepterar Lasse Snickares förslag och projektet sätts i hamn.

Under hela projektets gång har ni regelbundna möten och uppföljningar för att se så allting förlöper såsom planerat.

VAD HAR DETTA MED HUVUDVÄRK ATT GÖRA?

På varje vårdenhet skulle det behövas en byggherre! Någon som du alltid kan vända dig till. Någon du litar på. Någon som anlitar den profession (alltså inte elektrikern, målaren och rörmokaren utan jag menar, doktorn, sjuksköterskan, arbetsterapeuten, fysioterapeuten, psykologen m fl) som just DU behöver. Och som följer dig hela vägen. En enhet där du får vara patient, där du inte själv behöver kunna allt, en enhet där du blir tagen på allvar, på riktigt, där du blir förstådd och bemött med respekt. Där alla i Huvudvärksteamet kan hjälpa till – men där du bara behöver vända dig till din “byggherre”!

Dröm eller verklighet? Vad tycker du? 

Stora regionala skillnader vid käksmärta

Var tionde skåning upplever smärta i käkarna – nästan dubbelt så många som antalet norrlänningar med samma problem. Det visar ny forskning från Malmö universitet. Och det är stress som verkar ligga bakom.

I studien fick drygt 6000 slumpvis valda skåningar svara på frågor gällande käksmärta samt smärta vid gapning och tuggning. Resultaten visar att elva procent av de tillfrågade, alltså runt var tionde, hade käksmärtor enligt definitionen. Och det är framförallt kvinnor som drabbas. Inte sällan leder dessutom smärtan till huvudvärk.

Stress i storstan

Det studien också visar på är att käkproblematiken verkar vara dubbelt så vanligt i Skåne som i Norrland.
– Jag tror det är befolkningstäthet som spelar in. Stress är absolut en faktor och stressen är större i en storstad som Malmö. Socioekonomiska faktorer spelar också in och där kan antalet människor med utländsk bakgrund påverka att det är skillnad mellan regioner, säger Susanna Gillborg, ST-tandläkare som skrivit licentiatuppsatsen vid Malmö universitet.

Mer samtal krävs

Susanna Gillborg menar också att tandläkare idag känner en osäkerhet kring hur de ska gå vidare med den här sortens patienter.

– Tandvård är ofta väldigt praktisk. Man ska lösa ett problem som har en viss taxa. Det finns ingen tradition av att prata djupare med patienter om hur de har det. Tandläkare känner inte heller att de kan ta betalt för samtal, samtidigt som det förstås också tar tid, säger Susanna Gillborg och tillägger att ett arbete pågår nationellt för att ge allmäntandvården mer stöd i behandlingsplanering.

  • Malmö Universitet – https://mau.se/nyheter/var-tionde-skaning-har-kaksmartor-och-8-av-10-har-syraskador-pa-tanderna/

 

PUBLICERAD DEN: 2020-01-28

FÖRFATTARE: LOVISA DAHLSTRÖM, REDAKTÖR. Netdoktor pro

Ajovy finns nu på högkostnadsskyddet!

Nu har nästa CGRP hämmare kommit up och finns tillgänglig. Den förskrivs av Neurologer och/eller av Specialistkliniker. Migränkliniken är både en Specialistklinik och har Neurologer och uppfyller därmed bägge kraven. Du ska ha kronisk migrän samt ha provat helst 2 andra förebyggande läkemedel, bland annat Botox, innan vi förskriver den. Det är alltid din läkare […]

Migräniker kan ha en medfödd defekt

Visste du att: Migränsjukdomen anses vara en konsekvens av en medfödd defekt i att hantera våra sinnens signaltrafik. Den sannolika orsaken är att hjärnan hos individer med migrän har en nedärvd överkänslighet för detta. Dessutom har migräniker också en nedärvd ökad känslighet för ljus, ljud och lukter som ökar under anfallet samt saknar förmågan att […]

Nedstämdhet vid Migrän?

Här kan du läsa en artikel skriven av Monicha Norén som handlar om varför många känner sig uppgivna och nedstämda vid migränanfall. Klicka här för att komma till Artikeln: Artikel, Monicha Norén

Dagsljus och hälsa (Netdoktorpro)

Dagsljus påverkar ditt välmående och din prestationer på arbetet Inomhusarbete och lite tid i dagsljus påverkar enligt flera forskningsresultat hälsan negativt. En trolig anledning är ljusbrist eftersom besvären ökar under den mörka årstiden. Men fler studier behövs för att slå fast exakt hur mycket solljus vi behöver. PUBLICERAD DEN: 2019-04-26 FÖRFATTARE: VERONICA ALVAREZ, REDAKTÖR (Netdoktorpro) Beroende […]

Apotekets förmåner/Högkostnadsskydd

Läkemedelsförmånen För detta avsnitt ansvarar LIF Läkemedelsförmånen finns till för att ge dig som patient ett skydd mot höga sammanlagda kostnader. När du köper läkemedel på recept betalar du själv hela eller delar av läkemedelspriset. Den del du betalar själv blir lägre ju högre sammanlagda kostnader du har haft för läkemedel under en ettårsperiod. Riksdagen […]

,

Aimovig ingår under högkostnadsskyddet med besgränsning

Aiomovig, CGRP-hämmande migränmedicin ingår under högkostnadsskyddet med begränsning. Det innebär bla att det får bara förskrivas av specialistkliniker och/eller av Neurolog. Patienten ska ha provat minst två förebyggande mediciner och ha kronisk migrän. Läs mer under TLV och NT rådets beslut och rekommendationer: https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/arkiv/2018-12-14-aimovig-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning.html   https://janusinfo.se/download/18.1bad9de61685a94e2bd841fb/1548222787080/Erenumab-(Aimovig)-190123.pdf  

,

CGRP -AIMOVIG – NY MIGRÄNMEDICIN!

Lars Edvinsson tilldelas Forska!Sveriges forskarutmärkelse Foto: Lunds universitet Stiftelsen Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2018 tilldelas professor Lars Edvinsson vid Lunds universitet. Utmärkelsen uppmärksammar professor Edvinssons idoga grundforskning och banbrytande upptäckt, som har lett fram till konkret nytta genom nya läkemedel för patienter med migrän. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 28:e november. – Tack vare […]

CGRP, Aimovig

GODKÄNT ATT SÄLJAS UNDER HÖGKOSTNADSSKYDDET. Migränkliniken i Värnamo uppfyller kraven att förskriva den nya CGRP medicinen Aimovig. Vi är en specialiserad klinik och hos oss träffar du Neurologer. Du behöver ej remiss. Aimovig fick idag, den 14/12 tillstånd att säljas under högkostnadsskyddet. https://www.tlv.se/om-oss/press/nyheter/arkiv/2018-12-14-migranlakemedel-subventioneras-for-de-svarast-sjuka.html?fbclid=IwAR0iGEkA9GWBrx_iF42BOCa3AUZb2UsGYBORq96FYsBg1G8ddMybtgrjTeM    

Ännu mera unga skärmar och Huvudvärk

Mycket skärmtid kan ge huvudvärk Publicerat 2018-10-08 Huvudvärk utan organisk orsak är det vanligaste hälsoproblemet hos barn och ungdomar. Fem till tio procent av alla barn har migrän. Synnöve Lindemalm i Evidens tema barn och läkemedel. Migrän hos barn är kraftigt isättande huvudvärk och illamående. Kräkning är vanligt. Aura kan förekomma men är mer ovanligt […]

Barn, Skärmtid och Huvudvärk

Artikel från läkartidningen Mycket tid framför skärm splittrar barns liv Övervikt, koncentrationsproblem, hämmad språkutveckling etc kan bli följden, läs mer: http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/19078/LKT1301s16.pdf

Placebo – vad är det egentligen?

Är det när jag blir frisk för att jag tror tillräckligt på något? Så om jag tror jag ska sova gott i natt så gör jag det? Eller om jag tror jag ska minska 25 kg på 2 månader så gör jag det? Eller om jag drabbas av en kronisk sjukdom så kan jag bli […]

Magneter och Kronisk migrän?

Fungerar magneter? Både ja och nej enligt denna artikel/studie. Dessvärre var funktionen en tydlig placebo effekt (Se mer om placebo under “Allmänna Artiklar”). Men icke att förringa. Läs studien här: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967586818314292    

Slappna av vid datorn

Visste ni att det är bevisat, att havet har en positiv effekt för vår hälsa och gör oss mindre stressade? Viking Line har därför skapat ”Havspausen”. Det är en app till datorn som visar rörliga bilder på havet från deras fartyg och du får hjälp med att fokusera på din andning, hur ofta du själv vill. “Naturmiljöer […]

Ny Migränmedicin

Läkemedelsverket säger ok till Aimovig som den nya Migränmedicinen heter. Nu ska Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket se över om den ska ingå i läkemedelsförmånerna och därmed också få fram vilket pris läkemedlet kan få. Det kommer sannolikt bara vara Specialistklinikerna som kommer tillhandahålla denna medicin tills vidare.   https://lakemedelsverket.se/LMF/?q=Aimovig  

Tycker du det är rörigt bland alla diagnoser som finns? Läs då denna artikeln skriven av Pernilla Bergman. Följ länken nedan. Hjärndimma, hjärntrötthet eller fatigue? – En guide i diagnosdjungeln

Migrän och strokerisk, ny studie.

Migrän och strokerisk. På huvudvärksskolan Skåne hade vår neurolog från Team Skåne en föreläsning om Migrän och Strokerisker. Om skillnader fanns vad gällde migrän med och utan aura när det gällde risker för stroke. Nu har det kommit ytterligare en studie i ämnet. Det är viktigt att komma ihåg att vi talar om risker och […]

Pod avsnitt: STRESS!

Ytterligare ett pod-avsnitt från “Vetenskap och hälsa”! Denna gång diskuteras om varför stress är så viktigt, trots att det är fruktat! Länk finns nedanför bilden. https://goo.gl/ioKRvs

Läkarbesök, Checklista

Ska du på Läkarbesök? På Huvudvärksskolan får man tips på vad man kan göra inför möten hos t ex Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och när du ska ha möte med din Arbetsgivare. Men vi diskuterar även vad som kan vara bra inför ett läkarbesök. Vi har därför gjort en checklista och just inför läkarbesöket har vi valt […]

Ska du ut och resa?

Här får du tips att använda både vid flyg- tåg och bilresa. 1. Börja redan innan du åker hemifrån. Blir du åksjuk? Många med huvudvärksproblematik (nedan HV) har lätt att bli åksjuka. Ta gärna en åksjuketablett i god tid. Tänk på att de kan göra dig slö och därför kan det vara olämpligt att köra […]

Fibrer gör dig glad dagen efter!

Fibrer gör dig glad nästa dag (Diskutera gärna om din huvudvärk även påverkar din mage?! Välkommen till vårt Forum! Vi har startat upp ett ämne om just detta//Admin).  (Källa: Lunds Universitets hemsida)   Foto: istock.com/gitusik   Med fullkornsbröd istället för vitt bröd till kvällsfikat blir både ämnesomsättningen och humöret bättre nästa morgon. Det framkommer i […]

Vilka behandlingar fungerar? Egentligen?

Hur ska jag kunna veta vad som fungerar? Vill du hellre lyssna på artikeln kan du göra det här: Att vissa läkemedel fungerar, det vet vi. Därom råder inget tvivel. De är så väl prövade att det inte går att bortse från att de har effekt. Detta även om det finns röster som säger annat. […]

Kan Migrän med aura öka risken för Parkinsson?

Migrän och Parkinsons sjukdom. Enligt en studie som publicerades 2014 kan man läsa följande: Studien genomfördes på 5 764 Islänningar i åldern 33-65 år. En uppföljning på patienterna gjordes efter 25 år. I medelåldern hade dessa patienter en dubblerad risk att insjukna i Parkinsonliknande symtom samt i restless legs. De som främst ligger i riskzonen är […]

Triggers – Utlösande faktorer

STUDIE I en norsk studie 2009 utförd utav Kristin Lif Breivik, med dr, nev­ro­logisk avdeling, Førde sentralsjukehus, Førde, Norge, Kristin.lif.breivik Norge, Karl Bjørnar Alstadhaug, med dr, PhD, nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset HF, Bodø, Norge, gjorde man några intrssanta fynd vad gäller triggerfaktorer. Studien är godkänd av den regionala etiska kommittén.   Sammanfattat Anfallsutlösande faktorer är vanliga […]

Huvudvärk och gravid? Läs artikel från Huvudvärksjournalen.

Ta hand om din kropp så att huvudet får vila Att vara gravid är en fysisk ansträngning utöver det vanliga. Att dessutom ha svår huvudvärk innebär förstås en ännu större påfrestning för kropp och sinne, men tack och lov gäller det inte för barnet som inte på något sätt far illa av sin mammas huvudvärk. […]

Hjälper min attityd?

Mitt förhållningssätt, min attityd. Vi träffar ofta patienter som har gett upp, som tycker att ingen har det så svårt som dem, som inte finner några som helst lösningar, som tycker sig ha prövat precis allt och där ingenting, absolut ingenting hjälper. Dessa människor har ett svårt lidande och det svåraste är att nå fram. […]

Triptaner!

Inledning Totalt sett är det små skillnader i effekt mellan olika triptaner (selektiva serotoninreceptoragonister) vid behandling av vuxna med akut migrän. Det visar en systematisk översikt från Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health. Migrän är en av våra vanligaste folksjukdomar och kostar samhället minst en miljard kronor per år. Kostnaderna för sjukfrånvaro dominerar och […]

Sittandet hotar vår hälsa

Med mindre stillasittande och bättre kostvanor kan många sjukdomar förebyggas och läkemedelsanvändningen minska. Hälsosamma levnadsvanor på Kloka Listan kan vara ytterligare ett steg mot en bättre folkhälsa, tror professor Mai-Lis Hellénius, som fram till årsskiftet ledde arbetet i specialitetsrådet för hälsofrämjande arbete under Stockholms medicinska råd. – Internationellt sett tar stillasittandet livet av lika många […]

Anfallsutlösande faktorer

Anfalls­utlösande faktorer vid migrän   Sammanfattat Anfallsutlösande faktorer är vanliga vid migrän och kunskap om dessa kan eventuellt ge minskad läkemedelsanvändning. I en enkätundersökning svarade 169 kvinnor i fertil ålder med migrän på frågor om triggerfaktorer. Resultaten jämfördes med litteraturen på området. Drygt 80 procent av patienterna ansåg att mer än hälften av deras anfall […]

Återkommande huvudvärk hos unga

Hur det fungerar med barn och huvudvärk   Sammanfattat Återkommande huvudvärk är ett av de vanligaste hälsoproblemen bland skolbarn och rapporteras av cirka en fjärdedel. Den är särskilt vanlig bland flickor i tonåren. Vanligast är huvudvärk av spänningstyp och/eller migrän. Hos skolbarn medför återkommande huvudvärk sänkt livskvalitet, högre grad av emotionella och sociala problem samt […]