Förmodligen inte, men många upplever att de får symtom från mag- tarm kanalen när de får framför allt ett migrän anfall. Vi vet att det finns en koppling vid migrän och att många blir påverkade från mage- och tarm.

Nu har det kommit en vetenskaplig studie som visar att det finns ett Probiotikum, Probion Clinica, som har en påverkan på bakterierna vid tjocktarms cancer.

Det finns ett intresse att göra vidare studier för andra sjukdomar i framtiden, kanske kan migrän vara ett sådant område? På HV-skolan har vi beslutat att när vi startar en “shop” så kommer vi att erbjuda det här tillskottet. Om det inte har någon som helst effekt på huvudvärken så vet vi i alla fall att det är bra för våra magbakterier. Sen får var och en besluta om man vill testa det eller inte. Men observera att det inte visat om det har någon som helst effekt på huvudvärk men det finns ett visst intresse ur ett helhetsperspektiv.

Här kan du läsa mera:

Intestinal microbiota is altered in patients with colon cancer and modified by probiotic intervention