Migränens historia

Thomas Willis, 1664 hade teorin om att migrän orsakades av utvidgade blodkärl.

Denna teori övergavs i slutet 1800 talet och ändrades till att det istället handlade om en neurologisk åkomma som drabbade hjärnan och dess nerver.

Edward Liveing, 1873 menade att det var en störning i hjärnans funktioner samt att det fanns ett samband mellan migrän & epilepsi (urladdning i cns).

William Gowers, 1888, gav stöd till ovan teorier (neurogent tillstånd).

Harold G. Wolff, 1930-talet, tog åter upp diskussionen om att orsaken skulle vara både vaskulär (blodkärl) och neurologisk. Detta skulle också vara en förklaring av auran.