Folkhälsomyndigheten

Bildades den 1 januari 2014 och övertog då de uppgifter som de avvecklade myndigheterna Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut tidigare ansvarade för. Även större delen av Socialstyrelsens arbete kring miljöns påverkan på hälsan, liksom ansvaret för miljö- och folkhälsorapporteringen, har överförts till folkhälsomyndigheten. De är en myndighet under socialdepartementet.

De har regeringens uppdrag att vara ett nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier, att följa upp och utvärdera folkhälsopolitiken, samt att utöva tillsyn inom alkohol- och tobaksområdena. På deras hemsida kan Du finna intressant statistik vad gäller hälsa. Du kan jämföra skillnader mellan kvinnor och män och jämföra kostnader samt vilka mål och satsningar man planerar.

 

Läs det Du blir intresserad och inspirerad av!                                                                         Folkhälsomyndigheten