Arv och förekomst

Migrän

Prevalens
Omkring 15 % av den vuxna svenska befolkningen har migrän, varav 65 % utgörs av kvinnor.
Migränsjukdomen debuterar framförallt under tonåren, medan debut efter 50 års ålder är mycket sällsynt.
Förekomsten av migränanfall är störst i medelåldern, varefter de minskar med stigande ålder med omkring 30 % per tioårsperiod.

Hereditet
Migrän förefaller vara ärftligt, t ex anger ca 70 % av individer med migrän att någon nära anhörig (mor, far, syskon och barn) haft migränhuvudvärk, jämfört med ca 20 % för individer utan migränhuvudvärk.
Risken för att ett barn skall utveckla migrän är omkring 70 % om båda föräldrarna har migrän och cirka 45 % om bara en av föräldrarna är migräniker.

Hortons (Cluster):

BAKGRUND

  • Knappt en promille av befolkningen (70-90 per 100 000) har Hortons huvudvärk.
  • Cirka 70 % av patienterna är män.
  • Debuterar vanligen i 20-30 års åldern.
  • Sjukdomen brukar upphöra vid 65 års ålder.
  • I ca 5 % av fallen har ärftlighet konstaterats.

 

Källa – Internetmedicin.se