Migrän och Parkinsons sjukdom.

Enligt en studie som publicerades 2014 kan man läsa följande:

  • Studien genomfördes på 5 764 Islänningar i åldern 33-65 år.
  • En uppföljning på patienterna gjordes efter 25 år.
  • I medelåldern hade dessa patienter en dubblerad risk att insjukna i Parkinsonliknande symtom samt i restless legs.
  • De som främst ligger i riskzonen är de som har Migrän med aura.