Vetenskapliga-artiklar

,

Migrän & Hormoner

Äkta menstruell och menstruationsrelaterad migrän – diagnoskriterier och karakteristikaÄkta menstruell migränMigrän utan aura som enbart uppträder på dag 1 ± 2 under menstruationen i minst två av tre menstruationscykler. Första…

Flimrande LED-lampor kan ge huvudvärk. Artikel från Vetenskap och Hälsa.

https://www.vetenskaphalsa.se/flimrande-led-lampor-ger-oss-huvudvark/?utm_source=daily-337&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-daily

Stora regionala skillnader vid käksmärta

Var tionde skåning upplever smärta i käkarna – nästan dubbelt så många som antalet norrlänningar med samma problem. Det visar ny forskning från Malmö universitet. Och det är stress som verkar ligga bakom. I studien fick drygt 6000…

Migräniker kan ha en medfödd defekt

Visste du att: Migränsjukdomen anses vara en konsekvens av en medfödd defekt i att hantera våra sinnens signaltrafik. Den sannolika orsaken är att hjärnan hos individer med migrän har en nedärvd överkänslighet för detta. Dessutom…
,

Aimovig ingår under högkostnadsskyddet med besgränsning

Aiomovig, CGRP-hämmande migränmedicin ingår under högkostnadsskyddet med begränsning. Det innebär bla att det får bara förskrivas av specialistkliniker och/eller av Neurolog. Patienten ska ha provat minst två förebyggande mediciner…
,

CGRP -AIMOVIG - NY MIGRÄNMEDICIN!

Lars Edvinsson tilldelas Forska!Sveriges forskarutmärkelse Foto: Lunds universitet Stiftelsen Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2018 tilldelas professor Lars Edvinsson vid Lunds universitet. Utmärkelsen uppmärksammar…

CGRP, Aimovig

GODKÄNT ATT SÄLJAS UNDER HÖGKOSTNADSSKYDDET. Migränkliniken i Värnamo uppfyller kraven att förskriva den nya CGRP medicinen Aimovig. Vi är en specialiserad klinik och hos oss träffar du Neurologer. Du behöver ej remiss. Aimovig fick…

Ännu mera unga skärmar och Huvudvärk

Mycket skärmtid kan ge huvudvärk Publicerat 2018-10-08 Huvudvärk utan organisk orsak är det vanligaste hälsoproblemet hos barn och ungdomar. Fem till tio procent av alla barn har migrän. Synnöve…

Barn, Skärmtid och Huvudvärk

Artikel från läkartidningen Mycket tid framför skärm splittrar barns liv Övervikt, koncentrationsproblem, hämmad språkutveckling etc kan bli följden, läs mer: http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/19078/LKT1301s16.pdf

Magneter och Kronisk migrän?

Fungerar magneter? Både ja och nej enligt denna artikel/studie. Dessvärre var funktionen en tydlig placebo effekt (Se mer om placebo under "Allmänna Artiklar"). Men icke att förringa. Läs studien här: https://www.sciencedirect.…

Ny Migränmedicin

Läkemedelsverket säger ok till Aimovig som den nya Migränmedicinen heter. Nu ska Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket se över om den ska ingå i läkemedelsförmånerna och därmed också få fram vilket pris läkemedlet kan få. Det…

Migrän och strokerisk, ny studie.

Migrän och strokerisk. På huvudvärksskolan Skåne hade vår neurolog från Team Skåne en föreläsning om Migrän och Strokerisker. Om skillnader fanns vad gällde migrän med och utan aura när det gällde risker för stroke. Nu har…

Pod avsnitt: STRESS!

Ytterligare ett pod-avsnitt från "Vetenskap och hälsa"! Denna gång diskuteras om varför stress är så viktigt, trots att det är fruktat! Länk finns nedanför bilden. https://goo.gl/ioKRvs

Podavsnitt: blodsocker!

Här är ett pod-avsnitt från "Vetenskap och hälsa" där de diskuterar blodsocker! Klicka på nedan länk för att lyssna. https://goo.gl/Tn6C7Y

Den besvärliga yrseln

Här är ett pod-avsnitt som kommer från "Vetenskap och hälsa". Klicka på länken för att lyssna. Koka en god kopp te, luta dig tillbaka, klicka på länken och lyssna. https://soundcloud.com/vetenskaphalsa/den-besvarliga-yrseln

Fibrer gör dig glad dagen efter!

Fibrer gör dig glad nästa dag (Diskutera gärna om din huvudvärk även påverkar din mage?! Välkommen till vårt Forum! Vi har startat upp ett ämne om just detta//Admin).  (Källa: Lunds Universitets hemsida)   Foto: istock.com/gitusik   Med…

Kan Migrän med aura öka risken för Parkinsson?

Migrän och Parkinsons sjukdom. Enligt en studie som publicerades 2014 kan man läsa följande: Studien genomfördes på 5 764 Islänningar i åldern 33-65 år. En uppföljning på patienterna gjordes efter 25 år. I medelåldern…

Triggers - Utlösande faktorer

STUDIE I en norsk studie 2009 utförd utav Kristin Lif Breivik, med dr, nev­ro­logisk avdeling, Førde sentralsjukehus, Førde, Norge, Kristin.lif.breivik Norge, Karl Bjørnar Alstadhaug, med dr, PhD, nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset…

Triptaner!

Inledning Totalt sett är det små skillnader i effekt mellan olika triptaner (selektiva serotoninreceptoragonister) vid behandling av vuxna med akut migrän. Det visar en systematisk översikt från Canadian Agency for Drugs and Technologies…

Läkemedel som utlöser huvudvärk

Studie som behandlar frågan om läkemedel som utlöser huvudvärk Studie om LM utlöst HV

Anfallsutlösande faktorer

Anfalls­utlösande faktorer vid migrän   Sammanfattat Anfallsutlösande faktorer är vanliga vid migrän och kunskap om dessa kan eventuellt ge minskad läkemedelsanvändning. I en enkätundersökning svarade 169 kvinnor i fertil…

Återkommande huvudvärk hos unga

Hur det fungerar med barn och huvudvärk   Sammanfattat Återkommande huvudvärk är ett av de vanligaste hälsoproblemen bland skolbarn och rapporteras av cirka en fjärdedel. Den är särskilt vanlig bland flickor i tonåren. Vanligast…