Pris utdelas till Lars Edvinsson, vår Svenska forskare av CGRP läkemedlen!

Lars Edvinsson, professor vid Lunds universitet, och Svenska Huvudvärkssällskapets Ordförande tilldelas The Brain Prize för sin forskning om migrän.Tillsammans med tre andra forskare, från Danmark, Storbritannien och USA, får han priset…