Dagsljus och hälsa (Netdoktorpro)

Dagsljus påverkar ditt välmående och din prestationer på arbetet Inomhusarbete och lite tid i dagsljus påverkar enligt flera forskningsresultat hälsan negativt. En trolig anledning är ljusbrist eftersom besvären ökar under den…