Läkemedel som utlöser huvudvärk

Studie som behandlar frågan om läkemedel som utlöser huvudvärk Studie om LM utlöst HV

Migänkliniken hyllas nationellt

Vi är glada och stolta över utmärkelsen!   Stolt över kliniken, glad för Värnamos skull.   Värnamo Nyheters repotage Rapport ifrån SKL

Anfallsutlösande faktorer

Anfalls­utlösande faktorer vid migrän   Sammanfattat Anfallsutlösande faktorer är vanliga vid migrän och kunskap om dessa kan eventuellt ge minskad läkemedelsanvändning. I en enkätundersökning svarade 169 kvinnor i fertil…

Återkommande huvudvärk hos unga

Hur det fungerar med barn och huvudvärk   Sammanfattat Återkommande huvudvärk är ett av de vanligaste hälsoproblemen bland skolbarn och rapporteras av cirka en fjärdedel. Den är särskilt vanlig bland flickor i tonåren. Vanligast…