Resultat mellan vårdgivare & patient:

 

SvD den 13 oktober 2009 finns en artikel där en svensk forskare (Håkan Johansson, Psykolog och psykoterapeut) i sin doktorsavhandling bland annat hävdar att “70 procent av det som ger resultat i en samtalsterapi handlar om empati, engagemang och känslomässiga band mellan terapeut och patient.

Bara 15 procent handlar om den metod och teori som behandlaren är utbildad i “. Även på andra sidan Atlanten har man i jämförbara studier fått liknande resultat. Även om forskningen nästan alltid är oense om sina slutsatser och det alltid går att ifrågasätta de specifika siffrorna är det intressanta indikationer på vikten av en god relation för resultatet i förändringsarbetet.