Hur det fungerar med barn och huvudvärk

 

Sammanfattat

Återkommande huvudvärk är ett av de vanligaste hälsoproblemen bland skolbarn och rapporteras av cirka en fjärdedel. Den är särskilt vanlig bland flickor i tonåren. Vanligast är huvudvärk av spänningstyp och/eller migrän.

Hos skolbarn medför återkommande huvudvärk sänkt livskvalitet, högre grad av emotionella och sociala problem samt andra somatiska symtom. Prognosen för sådan huvudvärk är också osäker.

Det är av stor vikt att lärare och skolsköterskor/läkare tidigt uppmärksammar återkommande huvudvärk hos barn och ungdom så att den blir diagnostiserad och behandlad i enlighet med bästa tillgängliga kunskap. Ett sådant omhändertagande omfattar både aktiv psykologisk och farmakologisk behandling, vilket påtagligt kan minska besvären och deras psykosociala konsekvenser.

 

Artikel ifrån läkartidningen