Utanförskap

Utanförskap Inom huvudvärksområdet finns stora fördomar och till och med inom sjukvården finns det ibland de som inte känner till att migrän är en hjärnsjukdom, en neurologisk, kronisk sjukdom. Det leder automatiskt till brist på…

Sång vid Huvudvärk - kan det vara bra?

I Sydney finns ett forskningscentrum som jobbar för att läkarna skriver ut "sång" som medicin. Det är ett hälsobringande recept har man sett. Här ges fem goda skäl till varför du ska sjunga: 1. Ökar kardiovaskulär hälsa: Sång…