Utanförskap

team2Inom huvudvärksområdet finns stora fördomar och till och med inom sjukvården finns det ibland de som inte känner till att migrän är en hjärnsjukdom, en neurologisk, kronisk sjukdom. Det leder automatiskt till brist på respekt och vi arbetar hårt för att sprida information och fakta inom området.

Det är lätt att hamna i ett utanförskap genom de praktiska problem som svår Huvudvärk medför. Självklart har också omgivningens attityder en stark påverkan. Utanförskapet kan göra att man isolerar sig och får skuldkänslor som leder till ännu större isolering. Detta kan i sin tur skapa en negativ spiral då du hela tiden måste försöka komma i kapp den tid du förlorat du tvingats vara hemma pga av din huvudvärk.

Därför är det mycket viktigt att omgivningen ändrar attityd till personer med huvudvärksproblem. Kunskapen om hur symtomen ser ut, hur sjuk man kan bli och hur behandlingen kan vara är viktig information och den behöver bli bättre.

Det låter ju i och för sig bra men alla som drabbats av problemet måste i första hand börja med sig själva och sin egna attityd till sin egna kropp och inte minst sin egna självbild. Innan attityderna från omgivningen ändrat sig har det förmodligen passerat många generationer. Därför arbetar vi med viktig kunskap om sjukdomen som en del att stärka både självförtroendet och självkänslan. Vi har helt enkelt inte tid att sitta och vänta på att andra ska ändra sej, eller hur?!