I Sydney finns ett forskningscentrum som jobbar för att läkarna skriver ut “sång” som medicin. Det är ett hälsobringande recept har man sett.

Här ges fem goda skäl till varför du ska sjunga:

1. Ökar kardiovaskulär hälsa:

Sång är en aerob aktivitet som ökar syresättningen i blodet och aktiverar stora muskelgrupper i överkroppen, även när du sitter. Det minskar risken för hjärtsjukdomar, högt kolesterol och hjärt-kärlsjukdom.

2. Stimulerar hjärnan:

Sång kräver att du memorerar texter, följer en melodi samt kombinerar ord med känslor. Andningen ger mer syre till hjärnan när du sjunger, vilket resulterar i förbättrad mental medvetenhet, koncentration och minne.

3. Minskar stress:

När du sjunger, så släpper din hjärna ifrån sig må-bra kemikalier, även endorfiner. Detta gör sången till en effektiv humörhöjare och till ett värdefullt verktyg för att lindra depression. Att sjunga med en grupp utvecklar känslan av gemenskap och tillhörighet, och därigenom minskar ångest. Sång används även som terapi för människor med cancer, demens och för stroke.

4. Naturliga botemedel:

Förutom tiden, är musiken en stor helare. Sång har liknande effekter på kroppen och sinnet. Det garanterar fysiska, mentala, psykiska och sociala fördelar och ett gott välbefinnande. Det förbättrar också kroppshållning och andning, eftersom det ökar kapaciteten i andningsorganen.

5. Bygger förtroende:

Sång hjälper till att utveckla färdigheter att tala med en naturlig, stark och självsäker röst. Det kan förbättra din förmåga att använda din talande röst med större tydlighet och självförtroende. När du sjunger frigörs ett hormon som kallas oxytocin, vilket bidrar till att minska ångest, vilket hjälper dig att övervinna din rädsla för att tala inför publik. Oxytocin ökar också känslor av tillit, vilket stärker förtroendet för inte bara sig själv utan också dem omkring dig.

Publicerat i The Express Tribune, 10 oktober 10, 2014.