,

Migrän & Hormoner

Äkta menstruell och menstruationsrelaterad migrän – diagnoskriterier och karakteristikaÄkta menstruell migränMigrän utan aura som enbart uppträder på dag 1 ± 2 under menstruationen i minst två av tre menstruationscykler. Första…