Äkta menstruell och menstruationsrelaterad migrän – diagnoskriterier och karakteristika
Äkta menstruell migrän
Migrän utan aura som enbart uppträder på dag 1 ± 2 under menstruationen i minst två av tre menstruationscykler. Första dagen på menstruationen är dag 1 och den föregående dag –1, (dvs det finns ingen dag 0). Inga migränanfall uppträder vid andra tillfällen under menstruationscykeln

Menstruationsrelaterad migrän Migrän utan aura som enbart uppträder på dag 1 ± 2 under menstruationen i minst två av tre menstruationscykler. Ytterligare anfall med migrän med eller utan aura uppträder vid andra tillfällen under menstruationscykeln

Anfallskarakteristika
Vanligen migränanfall utan aurasymtom, som är mer svårbehandlade, har längre anfallsduration och är förknippade med större funktionsnedsättning än andra migränanfall under menstruationscykeln?

 

Källa Läkartidningen 23/2007