Dags att renovera köket? Ok!

Du ringer  snickaren som du tidigare haft vid renoveringar. Du vet att du kan lita på honom.

När Lasse Snickare kommer berättar du för honom noggrant och ingående hur du vill ha ditt kök. Hur du ser ditt färdiga kök framför dig, hur köket ska bli både funktionellt och vilka material du önskar ska finnas där när det är färdigt.

Lasse Snickare funderar en stund, mäter köket, tittar under diskhon och under spisen och i olika skåp. Och så säger han: Jag anlitar det bästa teamet jag känner till! Jag kan inte ge några garantier att det blir exakt som du önskar men jag ska göra allt jag kan för att vi ska komma så långt som möjligt för att uppnå dina önskemål. Till vår hjälp behöver vi en elektriker, en målare och en rörmokare. Det går åt en hel del material. Det kommer att ta lite tid och din kostnad blir ca 195.000 kr. Jag är din kontaktperson och byggherre under hela resan.

Du är nöjd! Du känner att Lasse Snickare har förstått dina behov och dina önskemål. Du accepterar Lasse Snickares förslag och projektet sätts i hamn.

Under hela projektets gång har ni regelbundna möten och uppföljningar för att se så allting förlöper såsom planerat.

VAD HAR DETTA MED HUVUDVÄRK ATT GÖRA?

På varje vårdenhet skulle det behövas en byggherre! Någon som du alltid kan vända dig till. Någon du litar på. Någon som anlitar den profession (alltså inte elektrikern, målaren och rörmokaren utan jag menar, doktorn, sjuksköterskan, arbetsterapeuten, fysioterapeuten, psykologen m fl) som just DU behöver. Och som följer dig hela vägen. En enhet där du får vara patient, där du inte själv behöver kunna allt, en enhet där du blir tagen på allvar, på riktigt, där du blir förstådd och bemött med respekt. Där alla i Huvudvärksteamet kan hjälpa till – men där du bara behöver vända dig till din “byggherre”!

Dröm eller verklighet? Vad tycker du?