Ajovy finns nu på högkostnadsskyddet!

Nu har nästa CGRP hämmare kommit up och finns tillgänglig. Den förskrivs av Neurologer och/eller av Specialistkliniker. Migränkliniken är både en Specialistklinik och har Neurologer och uppfyller därmed bägge kraven. Du ska ha kronisk…

Migräniker kan ha en medfödd defekt

Visste du att: Migränsjukdomen anses vara en konsekvens av en medfödd defekt i att hantera våra sinnens signaltrafik. Den sannolika orsaken är att hjärnan hos individer med migrän har en nedärvd överkänslighet för detta. Dessutom…

Nedstämdhet vid Migrän?

Här kan du läsa en artikel skriven av Monicha Norén som handlar om varför många känner sig uppgivna och nedstämda vid migränanfall. Klicka här för att komma till Artikeln: Artikel, Monicha Norén

Dagsljus och hälsa (Netdoktorpro)

Dagsljus påverkar ditt välmående och din prestationer på arbetet Inomhusarbete och lite tid i dagsljus påverkar enligt flera forskningsresultat hälsan negativt. En trolig anledning är ljusbrist eftersom besvären ökar under den…

Apotekets förmåner/Högkostnadsskydd

Läkemedelsförmånen För detta avsnitt ansvarar LIF Läkemedelsförmånen finns till för att ge dig som patient ett skydd mot höga sammanlagda kostnader. När du köper läkemedel på recept betalar du själv hela eller delar av…
,

Aimovig ingår under högkostnadsskyddet med besgränsning

Aiomovig, CGRP-hämmande migränmedicin ingår under högkostnadsskyddet med begränsning. Det innebär bla att det får bara förskrivas av specialistkliniker och/eller av Neurolog. Patienten ska ha provat minst två förebyggande mediciner…
,

CGRP -AIMOVIG - NY MIGRÄNMEDICIN!

Lars Edvinsson tilldelas Forska!Sveriges forskarutmärkelse Foto: Lunds universitet Stiftelsen Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2018 tilldelas professor Lars Edvinsson vid Lunds universitet. Utmärkelsen uppmärksammar…