Nu har nästa CGRP hämmare kommit up och finns tillgänglig. Den förskrivs av Neurologer och/eller av Specialistkliniker. Migränkliniken är både en Specialistklinik och har Neurologer och uppfyller därmed bägge kraven. Du ska ha kronisk migrän samt ha provat helst 2 andra förebyggande läkemedel, bland annat Botox, innan vi förskriver den. Det är alltid din läkare som beslutar om du är lämplig för ett läkemedel.