Var tionde skåning upplever smärta i käkarna – nästan dubbelt så många som antalet norrlänningar med samma problem. Det visar ny forskning från Malmö universitet. Och det är stress som verkar ligga bakom.

I studien fick drygt 6000 slumpvis valda skåningar svara på frågor gällande käksmärta samt smärta vid gapning och tuggning. Resultaten visar att elva procent av de tillfrågade, alltså runt var tionde, hade käksmärtor enligt definitionen. Och det är framförallt kvinnor som drabbas. Inte sällan leder dessutom smärtan till huvudvärk.

Stress i storstan

Det studien också visar på är att käkproblematiken verkar vara dubbelt så vanligt i Skåne som i Norrland.
– Jag tror det är befolkningstäthet som spelar in. Stress är absolut en faktor och stressen är större i en storstad som Malmö. Socioekonomiska faktorer spelar också in och där kan antalet människor med utländsk bakgrund påverka att det är skillnad mellan regioner, säger Susanna Gillborg, ST-tandläkare som skrivit licentiatuppsatsen vid Malmö universitet.

Mer samtal krävs

Susanna Gillborg menar också att tandläkare idag känner en osäkerhet kring hur de ska gå vidare med den här sortens patienter.

– Tandvård är ofta väldigt praktisk. Man ska lösa ett problem som har en viss taxa. Det finns ingen tradition av att prata djupare med patienter om hur de har det. Tandläkare känner inte heller att de kan ta betalt för samtal, samtidigt som det förstås också tar tid, säger Susanna Gillborg och tillägger att ett arbete pågår nationellt för att ge allmäntandvården mer stöd i behandlingsplanering.

  • Malmö Universitet – https://mau.se/nyheter/var-tionde-skaning-har-kaksmartor-och-8-av-10-har-syraskador-pa-tanderna/

 

PUBLICERAD DEN: 2020-01-28

FÖRFATTARE: LOVISA DAHLSTRÖM, REDAKTÖR. Netdoktor pro