Migränsjukdomens bakgrund och dess behandling

Här nedan finner du en mycket intressant artikel från Läkartidningen angående Migräns bakgrund och behandling.

Artikeln är inte nyskriven men är fortfarande i det stora helt aktuell!