Mitt förhållningssätt, min attityd.

Vi träffar ofta patienter som har gett upp, som tycker att ingen har det så svårt som dem, som inte finner några som helst lösningar, som tycker sig ha prövat precis allt och där ingenting, absolut ingenting hjälper. Dessa människor har ett svårt lidande och det svåraste är att nå fram. Komma innanför skalet och ge ett hopp om att den unikitet de upplever verkligen är skadlig. Skadar dem själva och stänger ute nya möjligheter. Den här utmaningen arbetar vi mycket med under Huvudvärksskolans 6 månader för dem som får övningen i sin behandlingsplan.

Den här undersökningen är inte ny men intressant ändå. kanske är siffrorna än mer talande idag när vi kommit längre i tankarnas effekt.

Vikten av att kunna bli aktiv och delaktig i ett självträningsprogram. Att bli betraktad som en människa som vill öka sin kontroll över sin fysiska, psykiska och sociala livssituation har betydelse.

Attityd till sin sjukdom:

En undersökning vid Kings Collage Hospital Medical School i London (1979) delade 5 år tidigare in 69 kvinnor med bröstcancer i 2 grupper.

Grupp 1= fighting spirit gruppen.

Grupp 2 = Uppgivna, negativ framtidsinställning.

Av de som dött 5 år senare tillhörde 88 % grupp 2.

Hela gruppen var lika i förhållande till diagnos och åtgärder.