Mycket skärmtid kan ge huvudvärk

Publicerat 2018-10-08

Synnöve Lindemalm

Huvudvärk utan organisk orsak är det vanligaste hälsoproblemet hos barn och ungdomar. Fem till tio procent av alla barn har migrän.

Synnöve Lindemalm i Evidens tema barn och läkemedel.

Migrän hos barn är kraftigt isättande huvudvärk och illamående. Kräkning är vanligt. Aura kan förekomma men är mer ovanligt jämfört med hos vuxna. Hos barn varar attackerna 2–8 timmar och hos riktigt små barn mindre än en timme. Barn med migrän har en ökad frånvaro från förskola/skola, de missar fritidsaktiviteter och får en sämre självkänsla. Fram till puberteten är det lika vanligt med migrän hos pojkar som hos flickor men efter puberteten är det vanligare hos flickor.

Minst en gång per vecka har 7–24 procent av barn och tonåringar spänningshuvudvärk.

Det är av mycket stor betydelse att identifiera anfallsutlösande faktorer. Här är det viktigt att involvera barnet utifrån dess egna förmåga. Utöver att diskutera mat- och sovvanor, krav, stress och mobbning är tid med mobil eller annan skärm av stor betydelse. Många barn spenderar otroligt mycket tid stillasittande vilket stjäl tid från fysisk aktivitet och framförallt från fysisk samvaro med kompisar och familj. Hur detta nya beteende verkligen påverkar våra barn behöver studeras vidare. Men det kan helt klart innebära stress, spänd nacke och axlar.

Källa: Janusinfo

Artikeln är ej i sin helhet. Sista stycket gällande medicinsk behandlingsråd riktade till vårdpersonal är borttagen. (HV-Skolans kommentar)