Artikel från läkartidningen

Mycket tid framför skärm splittrar barns liv Övervikt, koncentrationsproblem, hämmad språkutveckling etc kan bli följden, läs mer:

http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/19078/LKT1301s16.pdf