Migrän och strokerisk.

På huvudvärksskolan Skåne hade vår neurolog från Team Skåne en föreläsning om Migrän och Strokerisker. Om skillnader fanns vad gällde migrän med och utan aura när det gällde risker för stroke. Nu har det kommit ytterligare en studie i ämnet. Det är viktigt att komma ihåg att vi talar om risker och att risker inte innebär en bekräftelse att så kommer att ske. I artikeln visar man också på vad man själv kan göra för att påverka och minska riskerna. Sjukdom och ärftlighet hör dessvärre inte till dessa områden men mycket annat. Se artikeln, se länk nedan, och läs vidare på huvudvärksskolan för ytterligare tips!