Ny sökning

Om du inte är nöjd med resultatet nedan vänligen gör en ny sökning

1 sökresultat för:

1

Migrän och strokerisk, ny studie.

Migrän och strokerisk. På huvudvärksskolan Skåne hade vår neurolog från Team Skåne en föreläsning om Migrän och Strokerisker. Om skillnader fanns vad gällde migrän med och utan aura när det gällde risker för stroke. Nu har det kommit ytterligare en studie i ämnet. Det är viktigt att komma ihåg att vi talar om risker och […]