Läkemedelsverket säger ok till Aimovig som den nya Migränmedicinen heter. Nu ska Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket se över om den ska ingå i läkemedelsförmånerna och därmed också få fram vilket pris läkemedlet kan få. Det kommer sannolikt bara vara Specialistklinikerna som kommer tillhandahålla denna medicin tills vidare.

 

https://lakemedelsverket.se/LMF/?q=Aimovig