Hur ska jag kunna veta vad som fungerar?

Vill du hellre lyssna på artikeln kan du göra det här:

Att vissa läkemedel fungerar, det vet vi. Därom råder inget tvivel. De är så väl prövade att det inte går att bortse från att de har effekt. Detta även om det finns röster som säger annat. Men är de godkända som ett läkemedel för en viss indikation (en viss sjukdom) så HAR den effekt. Dock inte för alla. Man kan också ifrågasätta om nyttan ibland är större än biverkningarna av vissa läkemedel. Där är det läkarens roll att bedöma utifrån sin kunskap och i sin kännedom om den patient som behandlas.

Botoxbehandling är ett bra exempel på detta. Det finns fortfarande, t.o.m inom vården, de som inte tror det fungerar. Som inte förstått att det är ett läkemedel. Eller som tror att det är farligt. Botox är farligt, om det används felaktigt. Precis som nästan alla läkemedel. Man måste ha kunskap om hur man ska hantera det, hur det ska blandas, var det ska ges, hur det ska ges, hur ofta det ska ges och för vilka sjukdomar som det ska behandlas för.

Men hur är det med allt annat? Det som det saknas vetenskapliga studier om? Som inte är läkemedel? Som inte har en given indikation? Har det ingen effekt? Eller är det bara så att vi inte kan påvisa det?

Magnesium, Akupunktur, Cefaly och avslappning är fyra bra exempel att ta upp.

  1. Magnesium. Det är verkligen en stor diskussion kring denna mineral. Och det HAR gjorts flertal studier om Huvudvärk/Migrän och Magnesium. Det är skrämmande att läsa på olika sociala medier vilka ogrundade råd som ibland ges. Än mer skrämmande är att ingen verkar ifrågasätta det. Alla som upplevt bra effekter utan biverkningar genom att äta Magnesium kan förstås fortsätta med det, men i doser som inte kan skada våra organ. Och vilka är dessa doser då? Ja, det beror bl a på hur mycket man får i sig genom kosten och utsöndrar. Jag har talat med Ulla Johansson, nutritionist om frågan som svarar så här:

 

”Enligt vad jag läst är 400 mg Mg/dag en ”lagom” dos och behandlingstiden bör vara minst 1 månad innan man kan se resultat. Om det har effekt eller ej beror antagligen på om kroppen har brist på mineralet eller inte vilket i sin tur kan bero på ärftliga faktorer när det gäller kroppens hantering av magnesium, faktorer som ökar utsöndringen av magnesium i urinen (förhöjt blodsocker, alkohol, vissa vätskedrivande läkemedel) samt på intaget via maten. Tyvärr är det svårt att på rutinmässigt sätt fastställa magnesiumstatus, men vad jag förstått kan nivåer i det lägre referensområdet av S-Mg indicera brist. För alla med friska njurar är det ofarligt att ta tillskott eftersom överskott lätt utsöndras. Jag har inte sett något om att friska njurar kan skadas. En bieffekt kan vara diarré, speciellt om man använder högre doser än 400 mg. Vissa mer lättabsorberade salter av Mg kan, efter vad som skrivs, fungera bättre (typ citrat) men tyvärr går de inte att få på recept.

Jag bifogar en artikel och två abstract (av någon anledning lyckades jag få tag i dem fritt men nu gick det inte, därför bara abstract).”

Monichas kommentar: Studien har begränsningar: ” LIMITATIONS: Some of the included studies did not adopt adequate randomization methods”. Därför är den inte publicerad. Det innebär också att jag väljer att inte visa abstractet då det inte är helt tillförlitligt. Däremot kan Ulla Johanssons information ovan finnas värdefull för de av er som vill pröva Magnesium.

Så skulle den då komma, studien som visade att det endast var placeboeffekt när man tog Magnesium. Men ännu har den inte kommit. Så fortfarande finns bara de studier som visar blandade resultat. Vissa som visar att det för vissa KAN vara värdefullt att använda Magnesium som ett tillskott. Och andra som visar att det knappast är någon idé. Jag bifogar ett par studier för er som vill läsa mera. Det finns många artiklar och många så kallade abstract skrivna. Om en studie inte är gjord efter sitt protokoll och därmed ej blir accepterad kan abstractet, visas men räknas då inte en som en publicerad vetenskaplig studie.

Beslutet att använda Magnesium eller inte står var och en fritt. Det viktiga är att vara klar över att vetenskapen är inte överens om dess effekt.

Denna påvisar att Magnesium är ”möjligen effektiv”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29131326

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25533715

 

  1. Akupunktur. Är denna behandlingsmetod vetenskaplig idag? Och hur såg det ut på t. ex. -80-talet? Socialstyrelsen har svängt rejält i denna fråga. Under 80-talet kallade man akupunktörer (och många andra alternativmedicinare) för kvacksalvare. Flera av dessa akupunktörer hade en 5-7 års utbildning. Många av dem från Kina där akupunkturen är välkänd och används i hög grad även i dag. Ett antal år senare anser Socialstyrelsen att akupunktur HAR effekt. Mot smärta. Man beslutar då att Leg. Personal ska genomgå en 3 veckors utbildning och därefter ska behandlingar av akupunktur för smärta påbörjas. Än idag menar ”de gamla akupunktörerna” att sjukhusens akupunktur inte är akupunktur utan nålstick. Inom sjukvården menar man att detta är tillräckligt för att behandla mot smärta.  Hjälper akupunktur vid migrän? Här en studie om detta:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19160193

 

  1. Cefaly. En diademliknande metallskena att fästa över pannan som ger elektriska impulser. Det finns inga publicerade studier som vi funnit. Det finns människor som upplever att smärtan lättar efter att man använt Cefaly. Man ska däremot inte använda den om man får Botoxbehanding eftersom de elektriska impulser den ger blir ”felkopplingar” när man tar Botox.  Patienterna i det abstarct som man kan läsa om (ej vetenskaplig publicerad studie)  instruerades att använda Cefaly i 20 min dagligen över 4 månader.

Vilket resultat hade man fått av vila 20 min dagligen i 4 månader?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28527053

 

  1. Avslappning. Kan det verkligen fungera? “Jag har ju försökt så många gånger”. I Huvudvärksskolan får du lära dig HUR du får avslappningen att fungera. Och varför den kanske inte gjort det tidigare. Och att det är färskvara. Man vet idag att den har en stor betydelse vid huvudvärk. Bättre effekt än akupunktur.

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0333102416667023