Mår vi som vi tänker? Läs om spännande ting om vår hjärna:

http://www.land.se/halsa/spannande-hjarnforskning-du-mar-som-du-tanker/