Ny sökning

Om du inte är nöjd med resultatet nedan vänligen gör en ny sökning

1 sökresultat för:

1

Aimovig ingår under högkostnadsskyddet med besgränsning

Aiomovig, CGRP-hämmande migränmedicin ingår under högkostnadsskyddet med begränsning. Det innebär bla att det får bara förskrivas av specialistkliniker och/eller av Neurolog. Patienten ska ha provat minst två förebyggande mediciner och ha kronisk migrän. Läs mer under TLV och NT rådets beslut och rekommendationer: https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/arkiv/2018-12-14-aimovig-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning.html   https://janusinfo.se/download/18.1bad9de61685a94e2bd841fb/1548222787080/Erenumab-(Aimovig)-190123.pdf