Villkor för medlemskap i Huvudspecialisternas Program (nedan kallat HVS/HVSP).
Allmänna villkor för HVS/HVSP, Genom att bli medlem i HVS/HVSP accepterar och godkänner du dessa allmänna villkor.

1. Genom att registrera dig och betala din avgift får du tillgång till de tjänster som HVS erbjuder under den tid och för den tjänst du betalat för och enligt den beskrivning som finns att tillhandahålla under “Våra Program”.

2. Medlemskap och abonnemang
Du blir medlem i HVSP genom att registrera dig/ fylla i anmälan med godkännande av våra villkor och betala kostnaden. Det tillkommer inga andra kostnader t ex. för material eller liknande i programmen. Du ges därefter tillgång till portalen. Ditt medlemskap är personligt och får inte överlåtas till eller nyttjas av annan än dig själv. Du är skyldig att betala även om du inte fullföljer programmet.

3. Åldersgräns. Du måste du ha fyllt 18 år för att bli medlem i HVSP. I annat fall krävs målsmans godkännande.

4. Ansvar. HVS kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av obehörig användning av ditt medlemskap. Du kan hållas ansvarig för förluster som åsamkas HVS och/eller dess samarbetspartners på grund av att någon obehörig använt ditt medlemskap. HVS är inte skadeståndsskyldigt för skada, förlust eller annat förknippad med eventuell fördröjning, avbrott eller utebliven leverans av data i tjänsten. Tjänsten kräver tillgång till internet samt en modern/uppdaterad webbläsare. Du ansvarar själv för de kostnader som uppstår i användandet av internetuppkoppling.

5. Sjukdom. Vi rekommenderar inte att du är medlem i HVS utan att först ha talat med din läkare om du är osäker på vad din Huvudvärk är för slags Huvudvärk.

6. Medicinskt ansvar. HVS/HVSP har utvecklats för att stödja människor med huvudvärk. Vi kan inte ge personliga medicinska råd utan endast ge generella riktlinjer. Det är din behandlande läkare som har det medicinska ansvaret och HVS kan inte ställas till svars gällande diagnoser, medicineringar eller annat som kan uppkomma i gruppen.

Vi hänvisar alltid till din behandlande läkare om du behöver ytterligare diagnos eller om dina symtom skulle förändras. Denna grupp är alltså ingen medicinsk konsultationsgrupp och tar inget ansvar för sådana frågor. Texter, bilder och övrigt innehåll skall därmed inte tolkas som ett substitut för läkares eller annan specialists råd, utvärdering eller behandling. HVS tar inte ansvar för någon form av skada orsakad av användandet av, eller oförmågan att använda, HVS/HVSP och dess material eller information.

7. Fakta/Rekommendationer. De rekommendationer och fakta som HVS använder sig av är sådana som i forskning har visat sig ge goda resultat på de områden de är avsedda för. HVS lämnar dock inte någon garanti för att de ger effekt på deltagare. Vid nyheter och artiklar som tas upp, där studier ännu inte kommit uppger vi detta.

8. Medlemsavgift. Medlemsavgiften framgår under aktuell tjänst. HVS har rätt att när som helst ändra avgiften. Dock ej under pågående program dit du anmält dig.

9. Avtalstid & Uppsägning (endast vid tillsvidare program med löpande månadsvisa abonnemang, ej vid månadsbetalning via Payson)  Avtalet gäller tillsvidare. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap. Har du hunnit få faktura för kommande månad sägs ditt abonnemang upp nästkommande månad och du erlägger då avgift för den månad du fått faktura för. HVS återbetalar inte tillbaka erlagda abonnemangsavgifter. Gäller ej vid 8,12,24 weeks of life.

10. Ångerrätt. Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Kontakta då oss via mail, info@huvudspecialisterna.se och följ upp att du får ett svarsmail från oss så att ditt mail säkert kommit fram, inom 3 arbetsdagar. Har du valt en tjänst med ångerrätt så mailar vi tillbaka en ångerrättblankett till dig.

Då du köper tillgång till en tjänst som innefattar ett evenemang där både kost/logi och föreläsare är uppbokade på en bestämd dag/tid, t ex 12 och 24 weeks of life är lagen om distansavtal undantagen. HVS ger dessutom i vissa fall ett individuellt behandlingsprogram. Då betalningen gått igenom finns i dessa fall inte någon möjlighet till ångerrätt.

11. Användning av tjänst m.m. HVS tjänster får endast användas för privat och icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda HVS på sådant sätt att HVS eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa HVS:s regler. Du får alltså inte: använda HVS för enkäter, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, direktreklam, massutskick av e-post eller någon form av upprepade eller oönskade meddelanden (kommersiella eller andra) förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter (till exempel rätten till privatliv) publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus eller liknande, skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos någon annan persondator eller egendom, annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster eller göra reklam för någon kommersiell verksamhet eller produkt eller skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra. Om HVS misstänker att du begått ett brott vid användning kommer polisanmälan att göras.