Ny sökning

Om du inte är nöjd med resultatet nedan vänligen gör en ny sökning

1 sökresultat för:

1

Pris utdelas till Lars Edvinsson, vår Svenska forskare av CGRP läkemedlen!

Lars Edvinsson, professor vid Lunds universitet, och Svenska Huvudvärkssällskapets Ordförande tilldelas The Brain Prize för sin forskning om migrän.Tillsammans med tre andra forskare, från Danmark, Storbritannien och USA, får han priset för upptäckten av en central biologisk mekanism som bidrar till att utlösa migrän. Forskningen har bidragit till utvecklingen av helt nya behandlingar.