Jag vill vara med i ett Forum!

Välj det Forum som du vill anmäla dig till. Forum 1 har du redan tillgång till, är öppet så snart du registrerat dig på sidan. 

Forum 2 inaktivt då vi inte har några grupper pga Covid-19.

Forum 3, för Migränklinikens patienter startar efter hand under 2021. Välkommen!