Ny sökning

Om du inte är nöjd med resultatet nedan vänligen gör en ny sökning

1 sökresultat för:

1

Anfallsutlösande faktorer

Anfalls­utlösande faktorer vid migrän   Sammanfattat Anfallsutlösande faktorer är vanliga vid migrän och kunskap om dessa kan eventuellt ge minskad läkemedelsanvändning. I en enkätundersökning svarade 169 kvinnor i fertil ålder med migrän på frågor om triggerfaktorer. Resultaten jämfördes med litteraturen på området. Drygt 80 procent av patienterna ansåg att mer än hälften av deras anfall […]